Taloushallinnon raportit

Normaalien kirjanpidon raporttien lisäksi tuotamme laskennallisia grafiikalla selkeytettyjä raportteja, jotka antavat sinulle tarvitsemasi tiedot yrityksesi tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpidon raporttiin lisätään laskennalliset poistot, laskennalliset henkilösivukulut ja laskennallinen vero. Tarvittaessa raporttiin saadaan mukaan katteeseen perustuva laskennallinen varaston muutos. Nämä kuukausittain laadittavat tulos- ja rahoitusraportit mahdollistavat talouden hallinnan ja toiminnan tehokkaan ohjaamisen.
Raporttiimme saamme reaaliaikaisen laskennallisilla arvoilla oikaistun tiedon lisäksi vertailun edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan tai budjettivertailun, ennusteen tulevasta kehityksestä sekä keskeisimmät tunnusluvut, jotka kertovat yrityksen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden. Lisäksi saamme tilinpäätökseen liittyen tunnusluvut verrattuna toimialan vastaaviin lukuihin.

Kuukausittaiset

Kuukausittaiset

Kuukausittain asiakkaalle toimitettavia raportteja ovat esimerkiksi graafiset raportit, tuloslaskelma, arvonlisäverolaskelma ja tase

Graafiset

Graafiset

Graafisista raporteista on helppo nähdä yrityksen tilanne ja kehityksen suunta, sekä vertailutiedot edellisiin kuukausiin ja vuosiin.

Vero-optimointi

Vero-optimointi

Raportilla vertaillaan selkeästi erilaisia skenaarioita ja varmistetaan ettei ylimääräisiä veroja makseta.

Graafiset raportit

Graafiset raportit sekä kuukausittaiset raportit toimitamme niiden valmistuttua suoraan sähköiseen arkistoon, josta asiakas voi niitä selailla ja halutessaan tulostaa nettiyhteyden kautta.

Samat raportit tulostetaan myös graafisena selkeänä taulukkona

  • Liikevaihdon kehitys
  • Liikevoiton kehitys
  • Laskennallisen tuloksen kehitys
  • Kassavirtalaskelma
  • Maksuvalmiuden kehitys
  • Toimialavertailu
  • Veroraportit

Vero-optimointi

Tulostamme tilikauden aikana asiakkaalle verotusoptimointilaskelmat, joissa huomioidaan osakkaan vaihtoehtoinen palkkatulo ja toisaalta osinkotulo. Perusarvoina annetaan yrityksen nettovarallisuus ja voidaan katsoa kuinka verojen maksu käyttäytyy, kun osakkaan palkkaa ja osinkotuloa muutetaan. Käteen jäävä tulo voidaan määrittää yhtä suureksi, jolloin nähdään laskelmassa suoraan verosäästö. Ohjelma laskee automaattisesti verovapaan ja veronalaisen osinko-osuuden ja kun optimivaihtoehto löytyy, tulostetaan verolaskelma, verolippu ja syötetyt tiedot. Näin asiakas voi verrata tehtyä verolippua verottajalta saamaansa lopulliseen verolippuun.